Díjmentes belépés!
2024 március - május
Nyitvatartás: 10:00 - 18:00

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A https://ogex.hu/ weboldalon („Honlap”) történő regisztrációval és az Országos Gaming Expo rendezvényen (továbbiakban: „Rendezvény”) való részvétellel kapcsolatos adatkezelésről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 13. cikkében foglat kötelezettségünknek eleget téve adunk tájékoztatást arról, hogy a Honlap üzemeltetése és a Rendezvény előkészítése során a Honlap látogatóinak („Felhasználók” vagy „Érintettek”) személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük. 

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Honlap üzemeltetője és a Honlaphoz kapcsolódó felhasználói személyes adatok kezelője (a továbbiakban: „Adatkezelő”) adatai:

Név: PlayIT Entertainment Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48

E-mail: info@playit.hu

Nyilvántartási szám: 01-09-415022

 1. A HONLAP ÜZEMELTETÉSE SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK – AZ ADATKEZELÉSI ESETKÖR LEÍRÁSA

  1. Regisztráció

A Rendezvény látogatása díjtalan, de minden esetben regisztrációhoz kötött. Ezen regisztráció során a Felhasználónak a nevét és az email címét kell megadnia. A regisztrációt követően a Felhasználó a megadott e-mail címre egy visszaigazoló e-mailt kap, ennek bemutatásával tud a Rendezvényre belépni.

  1. Hírlevél

Külön hozzájárulás esetén név és e-mail cím megadásával lehet hírlevélre feliratkozni. 

  1. IP cím és eszközazonosító

A Honlap működése során technikai adatként kezeljük a Felhasználók számítógépének vagy mobilkészülékének IP címét és az abból következtethető hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedését; operációs rendszer típusát, jellemzőit és verziószámát; böngésző típusát és verziószámát;

  1. Sütik (cookie-k)

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során sütiket használ a Honlap működtetése, használatának megkönnyítése, a Honlapon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

SÜTIK (COOKIE) HASZNÁLATA

Más honlapokhoz hasonlóan az Adatkezelő is használja azon szokásos technológiát, amelyet sütinek (cookie) hívnak, valamint a web szerver technikai naplófájlokat, annak érdekében, hogy információt szerezzen be arról, hogy az Érintettek hogyan használják a Honlapot.

A sütik és a web szerver log fájlok használata lehetővé teszi az Adatkezelő számára, hogy a Honlap látogatottságát ellenőrizze és a Honlap tartalmát a Felhasználó személyes igényeihez igazítsa.

A süti egy kisméretű információcsomag (fájl), amely gyakran egy anonimizált egyedi azonosítót hordoz. Amikor meglátogat egy weboldalt, a weboldal a számítógépének az engedélyét kéri, hogy ezt a fájlt az Ön számítógépe merevlemezének egy olyan részén tárolja, amely kifejezetten a sütik tárolására szolgál.

Minden egyes weboldal, amelyet meglátogat tud sütit küldeni a számítógépére, amennyiben az Ön által használt böngésző beállítása ezt engedélyezi. Az Ön adatainak védelme érdekében azonban az Ön böngészője az adott weboldalnak kizárólag azt engedélyezi, hogy ahhoz a sütihez férjen hozzá, amelyet az adott weboldal küldött a számítógépének, azaz egy weboldal a más weboldalak által küldött sütikhez nem fér hozzá. A böngészők általában úgy vannak beállítva, hogy fogadják a sütiket.

Amennyiben azonban Ön nem kíván sütiket fogadni, beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az elutasítsa a sütik fogadását. Ebben az esetben elképzelhető, hogy a Honlap néhány eleme nem fog hatékonyan működni, mikor Ön böngészi a Honlapot. A sütik nem tudnak más információt nyerni a számítógépének merevlemezéről és nem hordoznak vírusokat.

A Honlap által használt sütik részletes leírását, alkalmazásuk célját és módját a Honlap felugró ablakban megjelenő Cookie Tájékoztatója tartalmazza, melynek interaktív felülete arra is lehetőséget ad, hogy bizonyos sütik használatát kikapcsolja. Kérjük, hogy a Honlapon történő böngészés előtt figyelmesen olvassa el a hivatkozott tájékoztatót!

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Regisztráció (2.1. pont) esetén

A regisztrációs adatok megadásának célja a Rendezvényre történő belépés biztosítása, az adatkezelés jogalapja pedig az Érintett tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint.

Külön is felhívjuk figyelmét, hogy a regisztrációs adatok megadásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az Érintett nem vehet részt a Rendezvényen.

Hírlevél (2.2. pont) esetében

Az adatkezelés célja, az Adatkezelő vagy annak üzleti partnerei részéről E-marketing üzenetek küldése a címzetteknek. Jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulás a Rendelet 6. cikk (1) a) pontjában és a reklámtörvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

IP cím, eszközazonosító (2.3. pont) esetén:

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti azon jogos érdek, mely a Honlap működtetéséhez kapcsolódik, célja a Honlap biztonságos használatának és technikai működésének biztosítása, illetve annak ellenőrzése.

Cookie-k (2.4. pont) esetén: 

Az alapműködést biztosító sütik esetében az adatkezelés célja a Honlap alapfunkcióinak biztosítása, jogalapját pedig a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti azon adatkezelői jogos érdek biztosítja, mely a Honlap alapfunkcióinak működéséhez, a Honlap látogatók számára történő megjelenítéséhez fűződik.

Az egyéb cookie-k (statisztikai célú sütik, teljesítményt biztosító sütik, célzó- és hirdetési sütik) esetében a használat célja a Honlapon elérhető szolgáltatások biztosításához, személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítéséhez, statisztikakészítéshez, az informatikai rendszer technikai fejlesztéséhez szükséges adatgyűjtés, jogalapja pedig a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás, azaz a Felhasználó kifejezett hozzájárulása.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

Regisztrációs adatok (2.1. pont) a Rendezvény végét követő 30 napig.

Hírlevél (2.2. pont) esetében a leiratkozásig.

IP cím, eszközazonosító (2.3. pont) esetén: az automatikusan rögzített IP címeket/eszközazonosítókat az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb egy évig tárolja.

Sütik (cookie-k) (2.4. pont) esetén: az adott süti beállatásától függően legfeljebb 120 nap, a konkrét időpont a böngésző menüjében található a 2. pontban leírtak szerint.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

A kezelt személyes adatokat az Adatfeldolgozó az alábbi címzetteknek továbbítja, illetve az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe az adatkezelés során:

A Honlap üzemeltetését (webfejlesztés, webhosting) szerződés alapján biztosító adatfeldolgozó esport1 Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-298495, Adószám: 25957428-2-41, Székhely: 1135 Budapest, Szegedi út 37-39. – „Adatfeldolgozó”)

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Adatfeldolgozón kívül harmadik személynek nem továbbítja a hatóságok számára történő jogszabályi kötelezettségen alapuló adattovábbítás kivételével. Az Adatkezelő nemzetközi adattovábbítást szintén nem végez.

 1. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT ADATOK BIZTONSÁGA

 

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó az informatikai adatok és a Honlap technikai környezetének megfelelő adatmentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat.

Az informatikai rendszer és az adatokat tároló környezet integritását és működőképességét fejlett monitoring technikákkal ellenőrzi, a szükséges kapacitásokat folyamatosan biztosítja. Az informatikai környezetében történt eseményeket komplex naplózási funkciók alkalmazásával rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges incidensek későbbi felderíthetőségét és bizonyíthatóságát.

Folyamatosan magas sávszélességet biztosító, redundáns hálózati környezetet alkalmaz a Honlap kiszolgálására, mely a fellépő terheléseket biztonságosan elosztja az erőforrásai között.

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó által használt informatikai rendszerek katasztrófatűrő képességét tervezetten biztosítja, az üzletmenet folytonosságról és ezáltal a Felhasználók folyamatos kiszolgálásáról szervezeti és technikai eszközökkel is magas szinten gondoskodik.

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozók a munkatársai számára a titoktartást is magába foglaló magas biztonsági elvárásokat fogalmaz meg, melyek teljesülését rendszeres képzésekkel is biztosítja, belső működése kapcsán pedig törekszik arra, hogy tervezett és ellenőrzött folyamatokat működtessen.

 1. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL

 

Az Érintetteket megillető jogok az adatkezeléssel kapcsolatban a következők:

ÁTLÁTHATÓ TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG:

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Többek között ezen jog biztosítását szolgálja a jelen Adatkezelési Tájékoztató.

  

AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon az alábbiakhoz:

 • a kezelt személyes adatokhoz és a személyes adatok kategóriájához, az adatkezelés céljához
 • azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriájához, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, vagy közölni fogja,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG (ZÁROLÁSI JOG):

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az alábbi esetekben korlátozza az adatkezelést:

 • ha az Érintett vitatja az adatkezelés pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • ha az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is. Az Adatkezelő a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL:

Ha egy esetleges adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK:

1. Az érintett kérdéseivel, illetve észrevételeivel közvetlenül fordulhat az Adatkezelőhöz a jelen Adatkezelési tájékoztató 2. fejezetében megjelölt elérhetőségeken.

2. Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

3. Adatvédelmi hatósági eljárás: panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályos 2024. március 7-étől

PlayIT Entertainment Kft.